شاخه ایرانی انجمن بین المللی MRI در پزشکی

با ما همراه شوید تا به جامعه جهانی ISMRM بپیوندید و از مزایای آموزشی این انجمن بهره‌مند شوید.

جدیدترین دوره ها

عضو شوید

با تهیه اشتراک به تمام آموزش های ویژه سایت دسترسی خواهید داشت!

عضویت دانشجویی

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

400,000 تومان

عضویت غیر دانشجویی

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

1,000,000 تومان