• عضویت سالیانه
  • دوره آموزش فیزیک و تکنیک
  • ویدیو های کنگره 1401

شاخه ایرانی انجمن بین المللی MRI در پزشکی (ISMRM)

شاخه ایرانی انجمن بین المللی تصویربرداری تشدید مغناطیسی در پزشکی سازمانی است که در راستای پاسخ به نیازهای بالینی، ایجاد هم‌افزایی و درک مشترک میان جامعه بالینی و تحقیقاتی و نیز کمک به متخصصان و دانشمندان و به اشتراک گذاری دانش روز در حوزه MRI فعالیت میکند.

رویداد های پیش رو