اولین کنگره سالیانه انجمن بین المللی MRI در پزشکی (ISMRM) در تاریخ 2 تا 4 شهریور ماه سال 1401 در ساختمان ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این کنگره 34 پنل با محوریت کارگروه های؛ کارشناسان تصویر برداری ام ار ای (SMRT)، فیزیک تصویر برداری ام ار ای، هوش مصنوعی در تصویربرداری ام ار ای، تصویربرداری ام ار ای قلبی، مغز و اعصاب و سرطان طراحی شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی کتابچه کنگره 1401 کلیک کنید.